MOKINIAMS

Informacija apie progresą ir namų darbų atlikimą.

PROGRESS

 

HOMEWORK

  • WB – Workbook – pratybų lapas
  • Ex. – exercise – pratimas
  • pg./pgs. – page/pages – puslapiai
  • *– nedaryti jei nėra laiko arba jei neaišku kaip daryti.

Quizlet nuoroda – https://quizlet.com/MokytojaRolanda/classes

 

Mokinys Pamokos Namų darbai
 monkey -2 Quizlet Elementary 4.4
WB  – Ex. .
+5  Exercises.
-3
-1 Quizlet  6B
WB 6B – Ex. 1a, 1b, 2, 3.
 panda -1 Quizlet Advanced 4.2
Ex. 4.2 – 1, 2, 6, 7.
-1
-1 Quizlet Intermediate 1.5
Ex.  – 1, 2, 3.
-6 Quizlet Stress 5.2

Ex. – 5a, 5b.

-1 Quizlet Intermediate 2.1
Quizlet Intermediate 2.2
Ex.  2.1 – 1, 2, 3.
Ex.  2.2 – 1, 2.
-5 Quizlet Intermediate 2.2
Ex.  – 1, 2, 3, 4, 5, 7.