Atsiliepimai

Noriu padėkoti kiekvienam savo esamam ir buvusiam mokiniui, nes ir pats mokytojas mokosi iš savo mokinių, tiek iš sėkmingos, tiek iš nepasisekusios pamokos. Ačiū, kad renkatės ar rinkotės mokytis su manimi.

Daugiau atsiliepimų galite rasti mano Facebook puslapyje – SPAUSKITE ČIA 🙂


Džiaugiuosi atradusi mokytoją Rolandą, pamokos per Skypą buvo labai patogios, lengvai suderindavom laiką jei kartais aš negalėdavau sutartą dieną. Mokytoja labai kūrybinga, paruošdavo pamokas atsižvelgdama į mano pomėgius, surasdavo straipsnių apie asmenybes, kurias dievinu, kartu versdavom, kartu juokėmės iš mano klaidų, kartu diskutuodavom netgi mokslinėmis temom. Labai patiko pačiai susirasti kokį straipsnį ir jį pristatyti. Todėl net nepajusdavau kaip įsitraukdavau į diskusiją anglų kalba. Labai įdomūs namų darbai, kurie buvo adaptuoti pagal mano profesiją ir tikslus. Todėl, tai nebuvo sausi namų darbai, o mano nuomonės išsakymas tam tikra tema, naudojant tos pamokos gramatines taisykles ir žodyną. Labai patiko projektas, kurio metu tiek daug sužinojau apie Portugaliją, nes kiekvieną savaitę turėdavome vykdyti tam tikras užduotis, po to mokytoja labai kantriai ir išsamiai išaiškindavo klaidas. Mokytoja paruošia medžiagą on-line kartojimuisi, suranda ir pasiūlo naujoviškas mokymosi formas per straipsnius, gyvus interviu ir knygų skaitymą. Tad belieka tik netingėti, o viskuo naudotis. Su mokytoja Rolanda pamilau anglų kalbą, prisijaukinau ją ir iki šiol mes su mokytoja likome geromis kolegėmis.

Liongina, Vilnius


Papildomos anglų kalbos pamokos man padėjo labiau suvokti anglų kalbą bei pagilinti žinias joje. Didelis pliusas pamokose yra tas, jog mokytoja Rolanda pamokas paruošia atsakingai, įdomiai ir nenuvarginančiai. Pagal mano gebėjimus stengiasi paruošti rašymo ir klausymo užduotis, plėsti didesnį mano angliškų žodžiu žodyną, taisyti netaisyklingai tariamus žodžius. Džiaugiuosi jog lankiau jos pamokas ir rekomenduoju kitiems, nes ji ne tik išmoko, bet ir padeda pasitikėti savimi ir atskleisti savo nuomonę.

Lidija, Telšiai


 

Anglų kalbos pas mokytoją Rolandą mokiausi norėdama geriau pasiruošti IELTS ir valstybiniam anglų kalbos egzaminui. Per trumpą laiką pajutau, kad mano žinios sustiprėjo, itin pagerėjo kalbėjimo anglų kalba įgūdžiai. Pamokos su mokytoja buvo labai produktyvios, informatyvios, bet tuo pačiu jos per daug nenuvargindavo, buvo labai įdomios. Be to, patiko, kad namų darbų užduotys buvo pritaikomos pagal mano galimybės ir poreikius,o tai dar labiau padėjo pagerinti žinias. Džiaugiuosi, kad pasirinkau mokytis pas šią mokytoją, nes ji išmokė ne tik daug naujų dalykų, bet ir padėjo pasitikėti savo turimomis žiniomis, nuolat padrąsindavo, o to labai reikia kiekvienam abiturientui!

Justė, Telšiai


It’s my pleasure to provide this recommendation for Rolanda who has been my teacher for more than three years. Rolanda is a creative, dedicated, organised and ‘technologically advanced’ teacher. She successfully encourages students to take an advantage of various digital learning methods in collaboration with educational material provided by her. She shows excellent time management skills, flexibility and most importantly ̶ customization which provides a great opportunity for students to be taught according to their personal specifications and preferences.

A wonderful feedback have been received from my little brother who is eleven years old. Her skills to connect with adults and children and her ability at teaching simple concepts, as well as more advanced topics, are both truly superior. I have improved my English from ‘unable to communicate’ to ‘able to communicate clearly and effectively’. So, it makes me extremely confident to recommend Rolanda for your English language learning or improvement.

Sincerely, Tomas Vaitkevicius

p.s. I hope there are no mistakes because she always succeeds to find something! ;D
p.s2. Those who don’t know me, I’m a dragonfly on the progress board take the challenge and try to catch up with me!

VERTIMAS.

Man malonu rekomenduoti Rolandą, kuri buvo mano mokytoja daugiau nei tris metus. Rolanda kūrybinga, atsidavusi, organizuota ir “technologiškai pažangi” mokytoja. Ji sėkmingai skatina mokinius pasinaudoti įvairiais skaitmeniniais mokymosi metodais, kartu su mokomąja medžiaga, kurią pati pateikia. Jos puikūs laiko valdymo įgūdžiai, lankstumas, bei, kas svarbiausia – prisitaikymas prie kiekvieno poreikių, dėl ko mokiniai gauna puikią galimybę būti mokomi pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Daug puikių atsiliepimų apie Rolandą gaunu ir iš savo mažojo broliuko, kuriam dabar vienuolika. Ji sugeba bendrauti ir su suaugusiais, ir su vaikais, o jos gebėjimas išmokyti tiek elementarių dalykų, tiek paaiškinti sudėtingas temas yra tikrai pranašus. Aš patobulinau savo anglų kalbą nuo „negebančio bendrauti“ iki „bendraujančio aiškiai ir efektyviai“. Taigi, aš tikrai drąsiai rekomenduoju Rolandą anglų kalbos mokymuisi ir kalbos tobulinimui.

Nuoširdžiai, Tomas Vaitkevičius

p.s. Tikiuosi, kad nepadariau daug klaidų, nes ji vis sugeba kažką surasti! ;D
p.s2. Tie, kas manęs nežinot, mokymosi progreso lentelėje aš esu laumžirgis, priimkit iššūkį ir pabandykite mane pasivyti!


 

Iš privačių anglų kalbos pamokų pas Jus atsiliepimai tik patys geriausi. Ne vien dėl to, kad pamokos buvo labai naudingos ir įdėtas darbo kiekis parodė gerus rezultatus, bet ir dėl to, kad pamokose buvo labai gera atmosfera, dėl ko laikas prabėgdavo greit ir po pamokų nesijausdavo didžiulis nuovargis. Taip pat pamokose patiko ir plačių pažiūrų, bei kritinio mąstymo lavinimas, nesusikoncentruojant ties viena nuomone. Labai patiko ir lankstus pamokų grafiko suderinimas, pagal mano poreikius.

Vytautas, Telšiai


 

Pamokų metu įvairiais metodais mokėmės rašyti, kalbėti bei suprasti skirtingos tematikos įrašus ir tekstus. Nemažai praktikavomės darant egzaminų užduotis, kurios man padėjo žymiai geriau išlaikyti egzaminą. Taip pat, pagilinau savo anglų žinias ir pagerinau patį kalbos suvokimą.

Julius, Vilnius


 

KristinaAnglų kalbos papildomai mokiausi siekdama geriau pasiruošti anglų kalbos egzaminui, taip pat norėjau gebėti lengvai bendrauti anglų kalba. Užsiėmimų metu atlikinėjome įvairaus pobūdžio užduotis, rašėme rašinius, laiškus, kalbėjome. Kalbėjimas, iš ties, buvo tai, kas mane labiausiai domino, ir pokalbiai, pasakojimai tikrai išėjo į naudą. Savaime suprantama, tikrai gerai išlaikiau egzaminą. Mokytis buvo smagu ir malonu, mokantis buvo įdomu ir todėl, kad rasdavome tinkamą kryptį/tematiką, tad atliekant užduotis ne tik lavinau anglų kalbos žinias, tačiau plėčiau akiratį. Dabar seku pranešimus, įdomias nuorodas talpinamas facebook’e, nes ten visada galima rasti kažką vertingo, įdomaus. Mokymasis gali būti smagus, įdomiai pateikta informacija ar smulkmena žymiai ilgiau išlieka atmintyje. Užsiėmimuose praleistas laikas, tikrai buvo naudingas!

Kristina, Telšiai

 


egisHi. I highly recommend Rolanda as a teacher for everyone. Now you can improve your English simply by Skype!!! I think it is the best thing in nowadays super busy world. I had the best experience, I got to know so many facts, I have never dreamed before about interesting railways, funny winter games, pronunciation tricks, cultural differences and English rules itself. Rolanda really helped me to survive cultural shock in the new country. CHA! I know she is the best contact for your better English 100% and she is rock !! teacher – easy going, very dedicated and just perfect decision for you. Always interesting lessons, never boring. Choose flexible English by Skype and good luck ! Thank you. Greetings to your cat, Rolada.

student Egis, born in Telsiai/currently living in Sydney

VERTIMAS.

Labas. Aš labai rekomenduoju Rolandą, kaip mokytoją kiekvienam. Dabar galite patobulinti savo anglų kalbą tiesiog per Skype. Manau, kad tai geriausias dalykas šiandieniniame skubančiame pasaulyje. Tai buvo tikrai puiki patirtis, aš sužinojau daug įdomių dalykų, niekad iki to nesvajojau apie įdomius geležinkelio maršrutus, smagius žiemos žaidimus, tarties triukus, kultūrinius skirtumus ir pačią anglų kalbą. Rolanda man labai padėjo išgyventi kultūrinį šoką naujoje šalyje. CHA! Žinau, ji geriausiai gali jums padėti su anglų kalba 100% ir ji super!! mokytoja – lengvai bendraujanti, labai atsidavusi ir tikrai tinkama jums. Pamokos visada įdomios, nenuobodžios. Rinkites patogias anglų kalbos pamokas per Skype ir sėkmės! Ačiū. Rolanda, linkėjimai tavo katei.

Mokinys Egis, gimęs Telšiuose/šiuo metu gyvenantis Sidnėjuje


 

Mokausi anglų kalbos su mokytoja Rolanda. Mokytojos sudarytos skaidrės padeda įsisavinti dėstomą temą, o jos pateikas žodynėlis yra nuostabus. Betarpiškas kalbėjimas anglų kalba padeda taisyklingai tarti žodžius. Todėl tikrai esu patenkinta pamokomis, kurias dėsto mokytoja Rolanda.

Renata, Telšiai


 

Su Mokytoja Rolanda mokėmės verslo kalbos, kurios man reikėjo darbui. Man labai patiko pamokos internetu, nes susitaupo laikas kelionei. Be to niekad negalvojau, kad pamokos per kompiuterį gali būti tokios pat efektyvios, kaip ir mokantis gyvai. Mokantis su Rolanda man patiko, kad patarimų, papildomos informacijos ar pagalbos gaunu ir ne pamokų metu, o pačios pamokos buvo labai įdomios ir naudingos.

Rūta, Vilnius